1. vēstule korintiešiem

1. vēstule korintiešiem
15. nodaļa

44-58.pants  
Nāves indīgais dzelonis, ar ko tā bija briesmīga un apdraudēja visus cilvēkus, tagad ir izrauts. Tā vairs nevar mūs biedēt, arī ja mēs mirsim

1. vēstule korintiešiem
15. nodaļa

35-44.pants  
Nākošā dzīve būs pilnīgi citā esības kvalitātē — tā būs perfekta. Tāda, kāda tā bija paradīzē pirms grēkā krišanas. Tā būs dievišķas godības pilna dzīve.

1. vēstule korintiešiem
15. nodaļa

29-34.pants  
Pāvils aicina savus klausītājus: ticiet man, es neriskētu ar savu dzīvi katru dienu, ja man nebūtu tādas drošas cerības par manu augšāmcelšanos un par to, ka būšu kopā ar Kristu godībā.

1. vēstule korintiešiem
15. nodaļa

1-28.pants  
Kristus augšāmcelšanās noraidījuma galīgā konsekvence ir visas kristīgās ticības jēgas izputināšana — tas nozīmē, ka visa Labā vēsts – evaņģēlijs ir ticis sludināts pa tukšo. Tāda vienkārša un dzelžaina ir šī loģika. Ja tiek apstrīdēta Kristus augšāmcelšanās, tad zudumā iet visa pestīšanas vēsts.

1. vēstule korintiešiem
14. nodaļa

1-40.pants  
Korintieši tiecas pēc garīgajām dāvanām – tas ir apsveicami, bet viņiem vajadzētu rūpēties, lai tās būtu tādas, kas uzceļ draudzi, kam ir kāda nozīme ticības mācībā un atziņas vairošanā

1. vēstule korintiešiem
13. nodaļa

1-13.pants  
Mūsu kristīgā mīlestība nozīmē – saņemt šo Dieva mīlestību un atstarot to attiecībās ar mūsu līdzcilvēkiem. Tāda mīlestība nav jūtelība vai ļoti pozitīvas emocijas, bet gan vairāk – kalpošana citu labā. Pat ja tie, kuriem mēs to darām, mūs noraida vai necieš, vai ir sašutuši par to.

1. vēstule korintiešiem
12. nodaļa

1-31.pants  
Šodien varam jautāt, vai tādas dziedināšanas dāvanas vispār ir nepieciešamas. Draudzes dibināšanās periodā tas bija būtiski, lai Svētā Gara spēks tiktu apliecināts ar īpašu ārēju notikumu. Turklāt brīnumainā garīgā dziedināšana, kādu Dievs nepārtraukti īsteno caur savu vārdu ir daudz būtiskāka nekā fiziskā dziedināšana, ar ko mēdz dižoties mūsdienu harizmātu grupas

1. vēstule korintiešiem
11. nodaļa

1-34.pants  
Tas, ka sieviete pakļaujas vīrietim, nenorāda uz viņas vājumu vai nepilnvērtību, bet taisni otrādi — sieviete atzīst Dieva kārtību un zina, kāda tā ir pilnībā

1. vēstule korintiešiem
10. nodaļa

1-33.pants  
Tie, kuri nebija paklausījuši Dievam un bija pretojušies Viņa prātam, visi tika izkaisīti pa tuksnesi. Šajā katastrofā Pāvils grib parādīt mācību Korintiešiem - tas ir par brīdinājumu viņiem, lai viņi nepadodas kārdinājumam un nekoķetē ar elku rituāliem un pagānu dievbijību, kāda tika plaši praktizēta visapkārt

1. vēstule korintiešiem
9. nodaļa

1-27.pants  
Pāvila vislielākā vēlēšanās bija dalīties evaņģēlijā ar visiem: viņš nekaunējās no tā, jo zināja, ka tajā ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic – gan jūdam, gan grieķim. Šim nolūkam Pāvils bija gatavs atteikties no daudz kā...

1. vēstule korintiešiem
8. nodaļa

1-13.pants  
Sirdsapziņa ir smalka un jūtīga un nav pieļaujams to aizskart, bet tā ir jāsaudzē pēc iespējas vairāk

1. vēstule korintiešiem
7. nodaļa

1-40.pants  
Pāvilam bija jānostaigā pa virvi starp divām galējībām – vieni uzskatīja, ka savas seksuālas izturēšanās ziņā viņiem nav nekādu limitu, otri sliecās domāt, ka seksuālas attiecības pašas par sevi ir netīras. Abi uzskati bija aplami

1. vēstule korintiešiem
6. nodaļa

1-20.pants  
Tad, kad vecās dabas dēļ kristiešu starpā rodas konflikti, ir steigšus jātver pēc jaunā, Kristū atjaunotā veida, pēc Viņa mācības: tā māca visos šajos konfliktos sākt pašam ar sevi un saprast, ka par maniem grēkiem Kristus ir miris

1. vēstule korintiešiem
5. nodaļa

6-13.pants  
Šmalkaldes artikulos Dr. Mārtiņš Luters mācīja, ka pāvests (antikrists) sēž katrā no mums – tā ir mūsu grēka daba, kas liek vairāk uzticēties savai sirdij nekā Dieva vārdam.

1. vēstule korintiešiem
5. nodaļa

3-5.pants

 
Ekskomunikācija ir nopietna lieta, jo cilvēks tiek nošķirts no Evaņģēlija apsolījumiem, nonāk atpakaļ šī pasaules kunga – Sātana varā, un, ja viņš nenožēlo un neatgriežas, tad viņu skar Dieva lāsts un viņa dzīves perspektīva ir mūžīgā nāve.


1. vēstule korintiešiem
5. nodaļa

1-2.pants

 
RKB vadītais ekumenisms tiecas aptvert zem viena jumta ne tikai savā starpā daudz kur stipri atšķirīgās un bieži pretējās nostādnēs esošās kristīgās denominācijas, bet arī citas reliģijas, kas noliedz Kristu.


1. vēstule korintiešiem
4. nodaļa

14-17.pants

 
Tiem, kas ticības vārdu ir saņēmuši un palikuši šajā vārdā ticīgi, ir ļoti nepieciešams, ka arī viņu dzīve nebūtu pretrunā ar to, kam viņi tic.


1. vēstule korintiešiem
4. nodaļa

8-13.pants

 
Mēs varam tikai apbrīnot tos, kas bija gatavi atstāt visu, pazaudēt visu Kristus dēļ, paciest visu, lai tikai varētu saglabāt šo no Dieva saņemto dāvanu: ticību Kristum.


1. vēstule korintiešiem
4. nodaļa

1-6.pants

 
Ja cilvēka grēka dabai neuzliek iemauktus, tā izvēršas arī baznīcas lietās, tās iekšienē. Tā kļūst agresīva un izdara lielu postu, prasīdama no saviem kalpiem pretējo, kā to pieļauj pie Dieva vārda saistīta sirdsapziņa.


1. vēstule korintiešiem
3. nodaļa

10-15.pants

 
Problēmas sākās pēc 1919. gada, kad tika dibināta LELB, kura, politisku motīvu vadīta, atteicās no gadsimtos koptās pārvaldes un kā paraugu sāka uzskatīt Zviedrijas modeli. No turienes arī pakāpeniski tika ievazāta maldīga apustuliskās sukcesijas mācība.


1. vēstule korintiešiem
3. nodaļa

5-9.pants

 
Baznīcai jeb draudzei ir pienākums aicināt mācītāja jeb Dieva vārda sludināšanas amatā, jo šis amats pieder baznīcai un visas baznīcas pienākums ir atšķirt skaidrās mācības mācītājus no maldu mācītājiem un vairīties no maldiem
(Mt 7, 15; Jņ 10, 5)


1. vēstule korintiešiem
3. nodaļa

1-4.pants

 
Ilgi atrodoties herētiskās jeb heterodoksās kopībās, cilvēkus piemeklē garīgs aklums: cilvēki kļūst līdzīgi tādiem, kas visu mūžu mācās, bet nekad nenonāk pie patiesības atziņas.


1. vēstule korintiešiem
2. nodaļa

1-5.pants

 
Pāvils gan būtu spējis aizraut savus klausītājus ar savām retorikas iemaņām, jo viņš bija ļoti augsti izglītots vīrs, taču viņš neturēja šo pasaules gudrību lielā vērtībā.


1. vēstule korintiešiem
1. nodaļa

26-31.pants

 
Tāds ir Dieva ceļš un aicinājums: Viņš pulcina savu bērnu draudzē tos, kurus pasaulē neuzskata ne par ko. Ar to tiek likti kaunā šīs pasaules varenie – ar savu ietekmi un augsto statusu; tie Dieva acīs ir muļķi, jo atgrūž Viņa gudrību, Viņa glābšanu evaņģēlija vēstī.


1. vēstule korintiešiem
1. nodaļa

18-25.pants

 
Cilvēki pēc savas dabas ir tādi, ka viņi sagaida no Dieva arvien visu ko, bet tikai ne to, ko Viņš viņiem grib dot.


1. vēstule korintiešiem
1. nodaļa

13-17.pants

 
Luteriskā baznīca kopā ar visu evaņģēlisko kristietību no sākta gala ir nosodījusi tādu praksi, kad baznīcā cilvēciskās autoritātes tiek paaugstinātas līdzās Dieva autoritātei.


1. vēstule korintiešiem
1. nodaļa

10-12.pants

 
Tieši šī ciešā saite starp patiesību un mīlestību nebija skaidra Korintas draudzē, tādēļ tajā bija radusies krīze un nevienprātība.


1. vēstule korintiešiem
1. nodaļa

1-9.pants

 
Nevienā citā Svēto Raktu grāmatā Jēzus Kristus nav pieminēts tik bieži, kā šajos deviņos pirmās nodaļas ievadpantos – burtiski katrā pantā.


1. vēstule korintiešiem
1. nodaļa

Ievads

 
Šim pagānu augstajam ierēdnim, šķiet, bija lielāka izpratne par baznīcas un valsts nošķirtību nekā daudziem kristiešiem mūsdienās.