Lūgsim kopā ar Luteru!

A.Dāboliņa priekšvārds

3. post Epiphania:
Darīt galu?

2. post Epiphania:
Cik ilgi vēl?

1. post Epiphania:
Briesmas garām

Jaungada dienā:
Kad jāpiedzīvo briesmīgas lietas

Kristus dzimšanas dienā:
Es esmu briesmās

4. Adventā:
Sirds satraukumā

3. Adventā:
Kad ir bail

2. Adventā:
Kad nepieciešama palīdzība

1. Adventā:
Es nespēju visu

26. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Patvērumā

25. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Pirms doties pie miera

24. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Es eju uz svinībām

23. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Mana labklājība

22. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Būt neatkarīgam

21. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Mans uzkrājums

20. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Pēc maltītes

19. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Pirms maltītes

18. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Mūsu kopējais darbs

17. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Manas pūles

16. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Rūpēs par iztikšanu

15. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Mans ikdienas darba cēliens

14. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
No rīta

13. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Kas man ir nepieciešams?

12. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Kas mēs esam?

11. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Līdzsvarā

10. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Kā spēj vienīgi Tu

9. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Nāc Tu pie manis

8. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Daudzi saka

7. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Es esmu angažēts šajā lietā

6. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Nevis tāpat vien

5. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Es esmu starp tiem

4. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Vēstule ar diviem zīmogiem

3. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Kad manī viss paliek pa vecam

2. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Pirms Svētā Vakarēdiena

1. sv. pēc Trīsvienības svētkiem:
Es neesmu atstumts

Trīsvienības svētkos:
Es esmu kristīts

Pentacost:
Aptvert ar sirdi

Ascension:
Sirdslieta

Rogate:
Kad lasu Bībeli

Kantate:
Meklēt un atrast

Jubilate:
Ne tikai ausīs, bet sirdī

Misericordias Domini:
Bākuguns

Quasimodogeniti:
Es tieku meklēts

Lieldienās:
Kristus Augšāmcelšanās svētkos

Palmarum:
Kas mani patiešām skar

Judica:
Brīņišķīgā apmaiņa

Laetere:
Man līdzās

Okuli:
Esmu vājš un tomēr stiprs

Reminiscere:
Esmu apdāvināts

Invocavit:
Kas man traucē lūgt?

Estomihi:
Pārāk slinks, lai lūgtu

Sexagesima:
Es drīkstu lūgt

Septuagesima:
Nepraša lūgšanā

2. post Epiphania:
Es sāku lūgt

1. post Epiphania:
Vai lūgšanai vispār ir jēga?

Zvaigznes dienā:
Es neesmu viens

Jēzus vārda došanas dienā:
Visu iegūt

Kristus dzimšanas svētkos

4.Adventā:
Velte

3.Adventā:
Uz ko viss ir vērsts?

2.Adventā:
Es dodos Tavās rokās

1.Adventā:
Dievs mani rada no jauna