Jērs nāk uz mūsu draudzi! Uzklikšķini - palasi par Lutera rozi
Dieva Jērs - Kristus, kurš uzvarējis nāvi, tāpēc braši soļo ar uzvaras karogu un asinis, kas tek no Jēra, ir dzīvību radošās asinis, kuras tiek sniegtas Vakarēdienā.