Jautājumi un atbildes
A.Dāboliņš

Kā paskaidrot Jēzus Kristus vārdus, kas ir rakstīti Bībelē Mat 7, 1: „Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti!”?