Sprediķi || Bībeles stunda || Psalmi || Esejas || || Reģ./piesl. ||Kristus miera draudze Lūgšana ... Dažādi
ELBL manifests

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kmd-ftp/inform.php:156) in /home/kmd-ftp/Tumeskoris/cutenews/captcha/php-captcha.inc.php on line 46

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kmd-ftp/inform.php:156) in /home/kmd-ftp/Tumeskoris/cutenews/captcha/php-captcha.inc.php on line 46

Esejas

Komentāri: 0
Svētā Gara svētkos – Vasarsvētkos

Jāņa evaņģēlijs 14:23-29

23 Jēzus viņam atbildēja: "Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu.

24 Kas Mani nemīl, tas netur Manus vārdus; bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav Mani, bet Tēva, kas Mani sūtījis.

25 To Es jums esmu runājis, pie jums būdams.

26 Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.

27 Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.

Šī ir viena no skaistākajām vietām Svētajos Rakstos, kur tiek aprakstīta Svētā Trīsvienība. Jēzus Kristus – mūžīgais Dieva Dēls, runā uz mācekļiem un saka, ka šie vārdi nav Viņa paša, bet gan Debesu Tēva vārdi. Savukārt Debesu Tēvs sūtīs Svēto Garu Jēzus vārdā, kas šos pašus vārdus un arī citus mums mācīs un atgādinās.

Kāds ir Svētais Gars? Viņš ir Aizstāvis, kas mūs mācot Debesu Valstības lietās, aizstāv mūs pret tumsas spēku ļaunajām izpausmēm – Svētais Gars sargā mūs pret to trāpīgajām bultām, kas mūs ķer un trāpa, tādējādi radot mūsos šaubas, neticību, augstprātību, melus, dusmas un citas lietas, kas karo ar Dievu. Svētais Gars ir kā bruņas, kas šīs bultas salauž. Tātad Dieva vārdu mācība ir tā, kas tagad ir pats labākais līdzeklis, lai nepieļautu mīlestības zaudēšanu gan mums uz Dievu, gan Dievam uz mums. Ja starp mums un debesu Tēvu valda mīlestība, tad visa Svētā Trīsvienība mājo mūsos un to vienkāršā valodā sauc par dievbērnību un mūs par kristiešiem.

Vēl Svētā Gara darbs ir grēku piedošana. Mums visiem ir vajadzīga grēku piedošana, jo nav neviena taisna, visi ir grēkojuši. Tikai ne visiem tā ir vajadzīga, ne visi apzinās grēku piedošanas nozīmību. Ir tāds vienkāršs teiciens: ja kāds domā, ka grēku piedošana viņam nav vajadzīga, tad viņam ir par vienu grēku vairāk. Un šis jaunais grēks ir nāves grēks, jo cilvēks ar to pasaka, ka viņam nav vajadzīga Jēzus nāve pie krusta un augšāmcelšanā izcīnītā uzvara pār grēku un nāvi un ko Dievs par brīvu piedāvā visiem cilvēkiem. Tādējādi cilvēks pasaka, ka viņam ir vienaldzīga Kristus piedāvātā biļete uz debesīm, biļete, par kuru ir jau samaksāts un kuru atliek tikai saņemt. Tā ir neticība, kas liedz saņemt šo dzīvību dāvājošo biļeti un šī neticība cilvēku arī pazudina.

Ja esi tāds cilvēks, kas atraida šo biļeti, tad zini, ka cita ceļa nav, nevar citādākā veidā tikt pie Dieva. Ja centīsies kaut kā rāpties vai lidot pats ar saviem spēkiem, tad nekur tālu netiksi, neko tur augšā nesastapsi – vienīgi zilas debesis un neko citu. Taču saviem bērniem Dievs atklāj sevi – Svētais Gars mums māca saprast Debesu Valstības lietas: gan milzīgo mīlestību, ko Debesu Tēvs velta ikvienam no mums, sūtīdams savu vienīgo Dēlu izciest sodu mūsu vietā par mūsu neticīgajām sirdīm, gan lielo piedošanas vēsti, ka mūsu grēki ir piedoti Kristus dēļ un tādējādi ir atjaunots miers ar Dievu un mēs atkal piederam Viņam un varam saņemt Viņa bērna tiesības tapt mīlētiem, aprūpētiem un tapt nodrošinātiem ar garantētiem nākotnes ienākumiem jeb mantojumu un šis mantojums ir mūžīgā dzīvība.

Vasarsvētkos jeb Svētā Gara svētkos cilvēki no dažādām valstīm, kas bija sapulcējušies Jeruzālemē, tika Dieva uzrunāti caur apustuli Pēteri un ikviens klausītājs saprata, ko apustulis saka, jo Svētais Gars atvēra klausītāja sirdi un prātu, ka viņš no neticīga kļuva ticīgs. Arī daudzi pasaules gudrinieki spēj ar pārliecinošiem argumentiem un daiļrunību pakļaut klausītāju sirdis, ka tie notic runātājam un tādējādi ir šī oratora varā un dara to, ko viņš vēlas. Tas nav tālu jāmeklē, jo ir taču vēlēšanu laiks.

Arī Svētajam Garam ir spēcīgi argumenti: mūsu samaitātība, Svēto Rakstu senie pravietojumi par Kristus nākšanu, Jēzus dzīve un Viņa nāve pie krusta, pēdējās dienas, Kristus otrreizējā atnākšana, Pastarā tiesa. Atliek tikai piemetināt, ka šajos argumentos nav pasaulē tik bieži cildinātā labklājība, nauda, slava un gods, ko bārsta savos solījumos pasaulīgās labklājības pravieši. Savukārt dievišķās labklājības pravietis ir šo rindu autors – Svētais Gars, kas izmanto tik vienkāršu darbarīku: kādu cilvēku, caur kuru tad arī Svētais Gars strādā, atgādinādams savā laikmetā dzīvojošiem cilvēkiem par to, ka pietiek snaust, pamodies, atver acis, atver sirdi, esi nevis neticīgs, bet ticīgs, paskaties uz sevi, novērtē sevi – vai esi Dieva bērns? Pateicies par to, ko Dievs tavā labā ir darījis un uztici savu dzīvi Viņam. To dari atkal un atkal un nemēģini atkāpties. Ja gadās krist šaubās par savu ticību, tad atkal uztici savu dzīvi Dievam. Varbūt pietiks uzticēt Viņam šo tekošo dienu un šo dienu tā arī nodzīvot – kā veltītu Viņam – darot labu, esot priecīgam, pateicoties Dievam par visu. Tad redzēsi, ka tas nāks tikai par labu, jo tā Svētais Gars arī darbojas – mudinot, atgādinot, pamācot.

Lai katra diena iesākas ar šādu senu lūgšanu, ko vari lūgt tūlīt pēc acu atvēršanas no rīta un pirms dienas darbu pārdomāšanas (uzraksti to uz lapas un piespraud pie sienas): Es Tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka tu mani šonakt esi žēlīgi pasargājis un lūdzu Tevi, svētī šo dienu, pasargā mani šodien no grēka un no visa ļauna, lai visa mana dzīve un darbs būtu Tev pa prātam. Tavās rokās es lieku visu sevi – savu miesu un dvēseli, Tavs svētais eņģelis lai stāv man klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nebūtu varas pār mani. Āmen.

Dievam vien lai gods.

Ievietots 08.06.2013

Komentāri
0 Komentāri
Vārds:
E-pasts: (neobligāti)
Ievadi: CXpbx
Smaidiņš: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying confused jee 185 186 187 188 189 190 191 192 

| Aizmirsti mani

Lasi sprediķus!

Šodienas lūgšana no M.Lutera

1. vēstule korintiešiem

Psalmi

Bībeles stunda
 ...Mācība
 ...Mācītājs
 ...Sadraudzības mācība

Kristīgie pasākumi
  Ziemassvētku zvaigzne

Stāsti bērniem:
  Kurš to teica?
  Seifs
  Kivi


Tumes koris,
koris "Vanema"

Fotogalerija Ziemassvētki Tumē 2008. gadā

Svētruna
1941. gada 14. jūnija Deportāciju piemiņas brīdī, iesvētot Piemiņas krusta zīmi Tumē

Svētruna
Karogs pār visiem karogiem
Tumē 2006. gada 1. septembrī

Foto
Kapu svētki Tumē
2006. gada 5. augustā

Foto
2006. gada Jāņi "Pilsētniekos"
Kopā ar Jelgavas Kristus draudzi

Fotogalerija Kristības Tumē
2006. gada Lieldienās

Fotogalerija Jeruzaleme 2006. gada ziemā
A.Dāboliņa foto un komentāri

Fotostāsts Fotoreportāža par Jeruzalemi Tumes kultūras namā

LELB identitātes mokas

Reformācija - lūzuma laiks pasaules vēsturē

Lūgsim kopā ar Luteru!

Krustvārdu mīklas:
  Soģi
  Mozus dzīves sākums
  Jordānas upes šķērsošana
  Jēzus pie krusta
  Jēzus dzīvs!


 ...Jautājumi un atbildes ¬
Par Mat.7:1

Netrūkst situāciju, kad Svētie Raksti mūs aicina tiesāt - ne ar savu prātu, bet lietojot Dieva vārdu, kas vēršas pret atklātu, bezkaunīgu grēku vai pret agresīviem maldu mācītājiem.
Draudzes adrese: Tumes kultūras nams
Jautā, sūti ierosinājumus un atsauksmes par mājas lapu:

e-pasts

tel. 31 93312
29342329
Webmaster
Oskars Laugalis