Sprediķi || Bībeles stunda || Psalmi || Esejas || || Reģ./piesl. ||Kristus miera draudze Lūgšana ... Dažādi
ELBL manifests

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kmd-ftp/inform.php:156) in /home/kmd-ftp/Tumeskoris/cutenews/captcha/php-captcha.inc.php on line 46

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kmd-ftp/inform.php:156) in /home/kmd-ftp/Tumeskoris/cutenews/captcha/php-captcha.inc.php on line 46

Citi raksti

Komentāri: 0
Oskara Laugaļa ordinācija

Un es dzirdēju Tā Kunga balsi sakām: ko lai Es sūtu? Kas būs mūsu vēstnesis? Tad es atbildēju: redzi,  es esmu še, sūti mani.  (Jes 6, 8)

Draudzes lūgšana

Žēlīgais un mūžīgais Dievs, visu bēdu nomākto mierinātāj, visu sirgstošo atspirdzinātāj, liec, lai mūsu lūgšanas nāk Tavā priekšā, kas mēs lūdzam savās bailēs un vajadzībās, un palīdzi, lai visi cilvēki varētu ar prieku nākt Tavā priekšā un Tev pateikties un Tevi slavēt.

 

Esi žēlīgs, ak Kungs,  saviem kristiešiem un piedod mums mūsu grēkus un atbrīvo mūs no visiem maldiem un glāb mūsu no visām briesmām un uzturi mūsu pareizā ticībā un paklausībā pret Tevi. Dāvā mums, Dievs, uzticamus mācītājus un skolotājus.

 

Mēs Tev pateicamies, mēs Tevi teicam un slavējam, visuvarenais, mūžīgais Dievs, Debesu Tēvs par to, ka Tu esi uzklausījis mūsu lūgšanas un uzlūkojis mūsu draudzi, un pēc sava prāta un žēlastības dāvājot mums vēl vienu Tava vārda kalpu mūsu vidū.

 

Mēs lūdzam Tevi par mūsu Evaņģēliski luterisko brīvbaznīcu Latvijā: ļauj mums pastāvēt ticībā un pildi mūsu draudzes ar patiesu mieru, ticību  mīlestību un cerību. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu mums, nabaga grēciniekiem, arvien vēl ļauj pasludināt mūsu vidū Tavu vārdu un pārvaldīt Tavus svētos sakramentus!

 

Esi mums žēlīgs arī turpmāk un uzturi savu baznīcu, kur vien tā ir, kā Tu esi to darījis līdz šim, kaut arī mēs esam bijuši cieti savās sirdīs, pārdroši un kūtri.

 

Tāpēc mēs lūdzam: nāc, Svētais Gars, un piepildi mūsu prātu, sirdis, ar savām žēlastības dāvanām,

dāvā mums izdošanos un dedzību Tava vārda sludināšanas darbā pasaulē – lai labi izdodas Tavā vārdā!

 

Mēs Tevi lūdzam, Kungs, par mūsu ELBL mācītājiem, kurus Tu kā strādniekus esi aicinājis savā pļaujamā — pasargā viņus no ļaunā pretinieka uzbrukumiem, dod spēku nepadoties kārdinājumiem un nesalūzt pasaules rūpju priekšā, bet allaž paļauties uz Tevi gan priekos, gan grūtībās, bet pāri visam cieši turēties pie Klints, kas ir Jēzus Kristus Pasludinājums, lai viņi allaž nesludinātu neko citu kā vien Tavu vārdu — skaidrā apliecībā — patiesībā un mīlestībā,

lai viņi varētu pastāvēt skaidrā mācībā un svētā dzīvē, būt par labu paraugu un celsmi draudzēm, kuru priekšgalā viņi ir nolikti,

lai viņi vadītu visas viņiem uzticētās avis pretī Labajam Ganam, mūsu Kungam Jēzum Kristum.

Tāpēc mēs lūdzam: dāvā viņiem žēlastību un svētī tos bagātīgi ar Sava Svēta Gara dāvanām. Tāpat mēs lūdzam, lai mēs un citi brāļi un māsas draudzēs arī ar prieku uzklausītu Tavu skaidro Evaņģēliju — saņemtu to ar pateicību un sirds atvērtību.

 

Mēs Tev pateicamies, Debesu Tēvs, šodien īpaši, ka Tu mums esi piepulcinājis vēl vienu Tava vārda kalpu. Tu pats esi uzticējis sava svētā vārda amatu mums, nabaga grēcīgiem cilvēkiem, lai mēs to saņemtu caur Tava mīlestības dāvanu un Tava mīļā Dēla, mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus evaņģēlija mierinājumu, kas mums dāvā mums tik neizsakāmi lielu apsolījumu: kas tic un tiek kristīts, tas taps glābts.

Bet mūsu grēcīgās, samaitātās dabas dēļ mums ir grūti bez Tava žēlsirdīgā palīga un atbalsta turēties pretī ļaunā un viltīgā pretinieka tīkojumiem un pastāvēt ticībā, nepazaudējot Tavas brīnišķīgās dāvanas. Paldies Tev, ak, Kungs, ka Tu neesi atstājis mūs vienus pārbaudījumu, kārdinājumu un citos dvēseles posta brīžos, bet gan allaž turi savu dievišķo roku pār mums, svētīdams ar saviem žēlastības līdzekļiem.

 

Tāpēc mēs lūdzam šodien īpaši par šo Tavu kalpu, kas tiks iecelts Tavai draudzei uzticēto žēlastības līdzekļu pārvaldīšanas jeb — svētajā kalpošanas amatā, kuru Tu esi uzticējis saviem kristiešiem un kuru uztur Tava pavēle mācīt un sludināt Tavu glābjošo vārdu no šī laika līdz pasaules galam — Kungs, svētī viņa kalpošanu, dari viņu stipru, izlej pār Viņu bagātīgi Svēto Garu un apbruņo viņu ar visiem Taviem ieročiem — Dieva vārdu un miera Evaņģēliju, lai viņš droši varētu stāvēt sardzē par mums, ka mēs nepazaudējam Tavas dāvanas, ko esam saņēmuši caur Tavu mīļo Dēlu, mūsu Kungu un Pestītāju, kas līdzās ar Tevi un Svēto Garu dzīvo un valda mūžīgi.

 

Tu esi pats pavēlējis un iestādījis šo amata ar Tavu vārdu un arī devis šim amatam apsolījumu, ka caur to draudzē atskan Tava balss un Tava griba bauslībā un Evaņģēlijā. Tad nu, Kungs, uzturi žēlīgi šo savu kalpu visās viņa amata lietās un stāvi viņam klāt ar savu spēku un žēlastību. Bet māci un apgaismo arī mūs, ka turam godā šo kalpotāju, kas aicināts par mācītāju dvēseļu kopēju mūsu vidū pēc Tavas pavēles, lai mēs ar pateicību un pazemībā pieņemam viņu kā Tavu paša dotu par vadību pa glābšanas ceļu mūsu dvēselēm. Palīdzi viņam visā nopietnībā un uzticībā veikt viņam uzticētos draudzes gana pienākumus kā tādam, kuram reiz būs jāatbild par to mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus priekšā. Tēvs, sargi un gādā arī par viņa ģimeni — sievu un bērniem un svētī viņa kalpošanu, dāvā tai veiksmi un izdošanos arī evaņģēlija misijas laukos, kuros Tu viņu sūtīsi un palīdzi, lai tā nestu Tevis apsolītos augļus — atgriešanos no grēkiem un Debesu valstības iemantošanu.

 

Dievs, Tu mūsu Radītāj un Glābēj, vadi sev par slavu un teikšanu arī laicīgo varu, lai tā var gādāt par mieru un labklājību un valdītu taisnīgi; uzturi arī visus ģimeņu tēvus — viņu sievas un bērnus un citus saimes locekļus, novērs no mums žēlīgi visas ļaunas sērgas, bada laikus un krīzes, saslimšanas, ugunsnelaimes un karu, un visu to sodu, ko tie savos grēkos patiesībā būtu pelnījuši.

 

Palīdzi Dievs mums gūt svētīgus augļus no sava darba un centieniem; esi klāt visiem gūstekņiem un tiem, kas cieš no vardarbības — palīdzi tiem tikt atbrīvotiem; palīdzi, Dievs, visiem, kas ir nelaimē uz jūras, ka tie var sasniegt cietzemi vai citkārt briesmās un spaidos nonākušiem, un tāpat - visiem katastrofu skartajiem, ka tie var glābties; mierini noskumdinātos, stiprini grūtnieces un dzemdētājas un dāvā viņām drošu un priecīgu prātu; dāvā, Kungs, grēciniekiem žēlastību, lai viņiem ir spēks atgriezties, un visiem Kristum ticīgajiem — Tavu Svēto Garu, kas mūs aizstāv, mierina un vada visā patiesībā, un mūžīgo dzīvību, caur Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas līdzās ar Tevi un Svēto Garu dzīvo un valda mūžīgi. Āmen.


Ievietots 05.12.2009

Komentāri
0 Komentāri
Vārds:
E-pasts: (neobligāti)
Ievadi: 8yFej
Smaidiņš: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying confused jee 185 186 187 188 189 190 191 192 

| Aizmirsti mani

Sprediķi, paziņojumi

Oskara Laugaļa ordinācija

Un es dzirdēju Tā Kunga balsi sakām: ko lai Es sūtu? Kas būs mūsu vēstnesis? Tad es atbildēju: redzi,  es esmu še, sūti mani.  (Jes 6, 8)

Draudzes lūgšana

Žēlīgais un mūžīgais Dievs, visu bēdu nomākto mierinātāj, visu sirgstošo atspirdzinātāj, liec, lai mūsu lūgšanas nāk Tavā priekšā, kas mēs lūdzam savās bailēs un vajadzībās, un palīdzi, lai visi cilvēki varētu ar prieku nākt Tavā priekšā un Tev pateikties un Tevi slavēt.

 

Esi žēlīgs, ak Kungs,  saviem kristiešiem un piedod mums mūsu grēkus un atbrīvo mūs no visiem maldiem un glāb mūsu no visām briesmām un uzturi mūsu pareizā ticībā un paklausībā pret Tevi. Dāvā mums, Dievs, uzticamus mācītājus un skolotājus.

 

Mēs Tev pateicamies, mēs Tevi teicam un slavējam, visuvarenais, mūžīgais Dievs, Debesu Tēvs par to, ka Tu esi uzklausījis mūsu lūgšanas un uzlūkojis mūsu draudzi, un pēc sava prāta un žēlastības dāvājot mums vēl vienu Tava vārda kalpu mūsu vidū.

 

Mēs lūdzam Tevi par mūsu Evaņģēliski luterisko brīvbaznīcu Latvijā: ļauj mums pastāvēt ticībā un pildi mūsu draudzes ar patiesu mieru, ticību  mīlestību un cerību. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu mums, nabaga grēciniekiem, arvien vēl ļauj pasludināt mūsu vidū Tavu vārdu un pārvaldīt Tavus svētos sakramentus!

 

Esi mums žēlīgs arī turpmāk un uzturi savu baznīcu, kur vien tā ir, kā Tu esi to darījis līdz šim, kaut arī mēs esam bijuši cieti savās sirdīs, pārdroši un kūtri.

 

Tāpēc mēs lūdzam: nāc, Svētais Gars, un piepildi mūsu prātu, sirdis, ar savām žēlastības dāvanām,

dāvā mums izdošanos un dedzību Tava vārda sludināšanas darbā pasaulē – lai labi izdodas Tavā vārdā!

 

Mēs Tevi lūdzam, Kungs, par mūsu ELBL mācītājiem, kurus Tu kā strādniekus esi aicinājis savā pļaujamā — pasargā viņus no ļaunā pretinieka uzbrukumiem, dod spēku nepadoties kārdinājumiem un nesalūzt pasaules rūpju priekšā, bet allaž paļauties uz Tevi gan priekos, gan grūtībās, bet pāri visam cieši turēties pie Klints, kas ir Jēzus Kristus Pasludinājums, lai viņi allaž nesludinātu neko citu kā vien Tavu vārdu — skaidrā apliecībā — patiesībā un mīlestībā,

lai viņi varētu pastāvēt skaidrā mācībā un svētā dzīvē, būt par labu paraugu un celsmi draudzēm, kuru priekšgalā viņi ir nolikti,

lai viņi vadītu visas viņiem uzticētās avis pretī Labajam Ganam, mūsu Kungam Jēzum Kristum.

Tāpēc mēs lūdzam: dāvā viņiem žēlastību un svētī tos bagātīgi ar Sava Svēta Gara dāvanām. Tāpat mēs lūdzam, lai mēs un citi brāļi un māsas draudzēs arī ar prieku uzklausītu Tavu skaidro Evaņģēliju — saņemtu to ar pateicību un sirds atvērtību.

 

Mēs Tev pateicamies, Debesu Tēvs, šodien īpaši, ka Tu mums esi piepulcinājis vēl vienu Tava vārda kalpu. Tu pats esi uzticējis sava svētā vārda amatu mums, nabaga grēcīgiem cilvēkiem, lai mēs to saņemtu caur Tava mīlestības dāvanu un Tava mīļā Dēla, mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus evaņģēlija mierinājumu, kas mums dāvā mums tik neizsakāmi lielu apsolījumu: kas tic un tiek kristīts, tas taps glābts.

Bet mūsu grēcīgās, samaitātās dabas dēļ mums ir grūti bez Tava žēlsirdīgā palīga un atbalsta turēties pretī ļaunā un viltīgā pretinieka tīkojumiem un pastāvēt ticībā, nepazaudējot Tavas brīnišķīgās dāvanas. Paldies Tev, ak, Kungs, ka Tu neesi atstājis mūs vienus pārbaudījumu, kārdinājumu un citos dvēseles posta brīžos, bet gan allaž turi savu dievišķo roku pār mums, svētīdams ar saviem žēlastības līdzekļiem.

 

Tāpēc mēs lūdzam šodien īpaši par šo Tavu kalpu, kas tiks iecelts Tavai draudzei uzticēto žēlastības līdzekļu pārvaldīšanas jeb — svētajā kalpošanas amatā, kuru Tu esi uzticējis saviem kristiešiem un kuru uztur Tava pavēle mācīt un sludināt Tavu glābjošo vārdu no šī laika līdz pasaules galam — Kungs, svētī viņa kalpošanu, dari viņu stipru, izlej pār Viņu bagātīgi Svēto Garu un apbruņo viņu ar visiem Taviem ieročiem — Dieva vārdu un miera Evaņģēliju, lai viņš droši varētu stāvēt sardzē par mums, ka mēs nepazaudējam Tavas dāvanas, ko esam saņēmuši caur Tavu mīļo Dēlu, mūsu Kungu un Pestītāju, kas līdzās ar Tevi un Svēto Garu dzīvo un valda mūžīgi.

 

Tu esi pats pavēlējis un iestādījis šo amata ar Tavu vārdu un arī devis šim amatam apsolījumu, ka caur to draudzē atskan Tava balss un Tava griba bauslībā un Evaņģēlijā. Tad nu, Kungs, uzturi žēlīgi šo savu kalpu visās viņa amata lietās un stāvi viņam klāt ar savu spēku un žēlastību. Bet māci un apgaismo arī mūs, ka turam godā šo kalpotāju, kas aicināts par mācītāju dvēseļu kopēju mūsu vidū pēc Tavas pavēles, lai mēs ar pateicību un pazemībā pieņemam viņu kā Tavu paša dotu par vadību pa glābšanas ceļu mūsu dvēselēm. Palīdzi viņam visā nopietnībā un uzticībā veikt viņam uzticētos draudzes gana pienākumus kā tādam, kuram reiz būs jāatbild par to mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus priekšā. Tēvs, sargi un gādā arī par viņa ģimeni — sievu un bērniem un svētī viņa kalpošanu, dāvā tai veiksmi un izdošanos arī evaņģēlija misijas laukos, kuros Tu viņu sūtīsi un palīdzi, lai tā nestu Tevis apsolītos augļus — atgriešanos no grēkiem un Debesu valstības iemantošanu.

 

Dievs, Tu mūsu Radītāj un Glābēj, vadi sev par slavu un teikšanu arī laicīgo varu, lai tā var gādāt par mieru un labklājību un valdītu taisnīgi; uzturi arī visus ģimeņu tēvus — viņu sievas un bērnus un citus saimes locekļus, novērs no mums žēlīgi visas ļaunas sērgas, bada laikus un krīzes, saslimšanas, ugunsnelaimes un karu, un visu to sodu, ko tie savos grēkos patiesībā būtu pelnījuši.

 

Palīdzi Dievs mums gūt svētīgus augļus no sava darba un centieniem; esi klāt visiem gūstekņiem un tiem, kas cieš no vardarbības — palīdzi tiem tikt atbrīvotiem; palīdzi, Dievs, visiem, kas ir nelaimē uz jūras, ka tie var sasniegt cietzemi vai citkārt briesmās un spaidos nonākušiem, un tāpat - visiem katastrofu skartajiem, ka tie var glābties; mierini noskumdinātos, stiprini grūtnieces un dzemdētājas un dāvā viņām drošu un priecīgu prātu; dāvā, Kungs, grēciniekiem žēlastību, lai viņiem ir spēks atgriezties, un visiem Kristum ticīgajiem — Tavu Svēto Garu, kas mūs aizstāv, mierina un vada visā patiesībā, un mūžīgo dzīvību, caur Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas līdzās ar Tevi un Svēto Garu dzīvo un valda mūžīgi. Āmen.


Ievietots 05.12.2009

Lasi sprediķus!

Šodienas lūgšana no M.Lutera

1. vēstule korintiešiem

Psalmi

Bībeles stunda
 ...Mācība
 ...Mācītājs
 ...Sadraudzības mācība

Kristīgie pasākumi
  Ziemassvētku zvaigzne

Stāsti bērniem:
  Kurš to teica?
  Seifs
  Kivi


Tumes koris,
koris "Vanema"

Fotogalerija Ziemassvētki Tumē 2008. gadā

Svētruna
1941. gada 14. jūnija Deportāciju piemiņas brīdī, iesvētot Piemiņas krusta zīmi Tumē

Svētruna
Karogs pār visiem karogiem
Tumē 2006. gada 1. septembrī

Foto
Kapu svētki Tumē
2006. gada 5. augustā

Foto
2006. gada Jāņi "Pilsētniekos"
Kopā ar Jelgavas Kristus draudzi

Fotogalerija Kristības Tumē
2006. gada Lieldienās

Fotogalerija Jeruzaleme 2006. gada ziemā
A.Dāboliņa foto un komentāri

Fotostāsts Fotoreportāža par Jeruzalemi Tumes kultūras namā

LELB identitātes mokas

Reformācija - lūzuma laiks pasaules vēsturē

Lūgsim kopā ar Luteru!

Krustvārdu mīklas:
  Soģi
  Mozus dzīves sākums
  Jordānas upes šķērsošana
  Jēzus pie krusta
  Jēzus dzīvs!


 ...Jautājumi un atbildes ¬
Par Mat.7:1

Netrūkst situāciju, kad Svētie Raksti mūs aicina tiesāt - ne ar savu prātu, bet lietojot Dieva vārdu, kas vēršas pret atklātu, bezkaunīgu grēku vai pret agresīviem maldu mācītājiem.
Draudzes adrese: Tumes kultūras nams
Jautā, sūti ierosinājumus un atsauksmes par mājas lapu:

e-pasts

tel. 31 93312
29342329
Webmaster
Oskars Laugalis