Sprediķi || Bībeles stunda || Psalmi || Esejas || || Reģ./piesl. ||Kristus miera draudze Lūgšana ... Dažādi
ELBL manifests

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kmd-ftp/inform.php:156) in /home/kmd-ftp/Tumeskoris/cutenews/captcha/php-captcha.inc.php on line 46

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kmd-ftp/inform.php:156) in /home/kmd-ftp/Tumeskoris/cutenews/captcha/php-captcha.inc.php on line 46

Bībeles stunda

Komentāri: 0
jaba grmata (par 4-14. nodau)

Pirmais dialogu cikls starp jabu 4 14 nodas

 
Nedaudz par cikla uzbvi un visas grmatas struktru. Grmat ir iekauti divi jaba monologi (3. un 2931. noda), ko aptver trs dialogu cikli starp jabu un via trs draugiem lifasu, Bildadu un Cofaru. Uz katru no savu draugu izteikumiem ir jaba atbildes. da struktra saglabjas aj cikl no 4 14. nodaai un pc tam ar no 1521. nodaai, tau nepastv vairs tlk, kad Cofars prtrauc savu dalbu dialogos.

Visai ai grmatas potiskajai daai ir saskatmi divi saturiskie pavedieni: jaba saukana pc Dieva un via diskusija jeb drzk strds ar via trs draugiem. Turklt draugu runas paliek jo tlk, jo arvien skas, turpretim jaba garkas. iet, ka tas norda jaba uzvaru vrdu kauj vispirms pr Cofaru, bet tad ar pr prjiem runtjiem, k ar uz o dialogu bezjdzgumu un tukumu, kuri nemitgi koncentrjas uz vienu tmu: proti, uz atmaksas principu uzskatu, ka viss, ko cilvks piedzvo, ir alga vai samaksa par via darbiem un nopelniem. Ko cilvks sjis, to vi ar pauj. o koncepciju prstv visi sarunu dalbnieki, ttad ar jabs. Atirba ir t, ka draugi inkrimin jabam vainu, jabs netaisnu rcbu Dievam. Vis aj cikl dialogu dalbnieki nemaina savas nostjas, prstvot uzskatu, ka Dievs atalgo taisnos un soda grciniekus jau aj dzv: t ir atalgojuma teorija. Vii uzskatja, ka viss, kas nk cilvka priek, ir atkargs no t, ko vi ir darjis, sal. Ja 9, 2. Kaut ar dzv biei vien t notiek (daudzs viets un situcijs is skaidrojums ir pareizs: ja kds iet uz spu namu un tur mina nokrtot savu dzvi, tad drz vien vi ir renstel; ja kds aizraujas ar prmrgu vna lietoanu, via dzv drz vien iestjas konsekvences; ja kds dzvo tikai mantai, tad t kst par via dievu un pats vi paliek par trulu materilistu; ja kds prkpj laulbu, tad vi saem sodu utt., utt., un tomr tam visam ir iespjams nolikt pret, ka bezdievji un neliei ir s dzves veiksminieki (Ps 73, 49, 37) , tomr tas nav pamatclonis jeb t fundamentl sakarba, kas nosaka dzvi un kpc ms taj piedzvojam visdas lietas. Tiei tas ir tas btiskais motvs, ko jaba grmata grib atsegt ts lastjam.

jaba vainu uzrdu lifass (sal 5, 8, 15. noda un 22, 5-9); Bildads (8,6 un 18. nodaa), Cofars (11, 14 un 20. nod.). Katru no m runm jabs noraida, pamatodams savu nevainbu un ka vi ir brvs no jelkda liela grka (6, 10; 9, 21; 16, 17; 27, 6).

Savs pirmajs piecs atbilds jabs prmet Dievam netaisnus uzbrukumus, apsdz Viu netaisnb: 6, 4; 9, 17; 13, 27; 16, 12; 19, 11. Katr no savm pirmajm trs atbildm aj pirmaj cikl jabs ir prasjis Dievam: Kpc jeb kd?” (7, 20; 10, 2; 13, 24). Viss savs ses runs vi karsti vlas celt savu lietu Dieva priek (9, 3; 13, 3; 16, 20b-21; 19, 23; 23, 4; 31, 35).

Tikmr jaba draugi uzsver citas Dieva pabas, kaut ar vii uztver Dievu k Tiesnesi. lifass izdala cilvka un Dieva noirtbu, Dieva attlintbu (filozofiski: transcendenci) no cilvka 4, 17-19; 15, 14-16. Bildads uzsver, ka Dievs ir taisns(8, 3; 25, 2-3), diens sav varenb, kas soda aunos un bezdievgos (18, 5-21). Savukrt Cofaru oti iespaido Dieva neizdibinmba (11, 7), vi uzsver ar, ka Dievs tri vien soda bezdievgos un aunos, 20, 23. lifass runja ar jabu ar vislielko respektu un vilcinjs tlt viu nosodt, Bildads bija vairk ties sav izteiksm un lakonisks, kamr Cofars bija visnesaudzgkais un izvirzja jabam vissmagks apsdzbas. lifass savus argumentus tiecs balstt sav pieredz, 4, 8; 5, 3; 15, 17. Bildads tradcij, 8, 8-10, bet Cofars vairk uz piemumiem (20, 1-5); lifass dzvi uztver vairk mistiski, Bildads k likumu sistmu, bet Cofars k dogmatiis. Bildads un Cofars smeas tmas no lifasa runm un atbalso uz via izteiktajm domm, nedaudz mainot uzsvarus (sal. 5, 9 un 22, 12 ar 8, 3; 22, 2a ar 11, 7.11; 15, 32-34 ar 18, 16 un 20, 21-22; un 5, 14 ar 18, 5.6.18 un 20, 26).

Ievietots 15.06.2008

Komentāri
0 Komentāri
Vārds:
E-pasts: (neobligāti)
Ievadi: fpn3i
Smaidiņš: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying confused jee 185 186 187 188 189 190 191 192 

| Aizmirsti mani

Lasi sprediķus!

Šodienas lūgšana no M.Lutera

1. vēstule korintiešiem

Psalmi

Bībeles stunda
 ...Mācība
 ...Mācītājs
 ...Sadraudzības mācība

Kristīgie pasākumi
  Ziemassvētku zvaigzne

Stāsti bērniem:
  Kurš to teica?
  Seifs
  Kivi


Tumes koris,
koris "Vanema"

Fotogalerija Ziemassvētki Tumē 2008. gadā

Svētruna
1941. gada 14. jūnija Deportāciju piemiņas brīdī, iesvētot Piemiņas krusta zīmi Tumē

Svētruna
Karogs pār visiem karogiem
Tumē 2006. gada 1. septembrī

Foto
Kapu svētki Tumē
2006. gada 5. augustā

Foto
2006. gada Jāņi "Pilsētniekos"
Kopā ar Jelgavas Kristus draudzi

Fotogalerija Kristības Tumē
2006. gada Lieldienās

Fotogalerija Jeruzaleme 2006. gada ziemā
A.Dāboliņa foto un komentāri

Fotostāsts Fotoreportāža par Jeruzalemi Tumes kultūras namā

LELB identitātes mokas

Reformācija - lūzuma laiks pasaules vēsturē

Lūgsim kopā ar Luteru!

Krustvārdu mīklas:
  Soģi
  Mozus dzīves sākums
  Jordānas upes šķērsošana
  Jēzus pie krusta
  Jēzus dzīvs!


 ...Jautājumi un atbildes ¬
Par Mat.7:1

Netrūkst situāciju, kad Svētie Raksti mūs aicina tiesāt - ne ar savu prātu, bet lietojot Dieva vārdu, kas vēršas pret atklātu, bezkaunīgu grēku vai pret agresīviem maldu mācītājiem.
Draudzes adrese: Tumes kultūras nams
Jautā, sūti ierosinājumus un atsauksmes par mājas lapu:

e-pasts

tel. 31 93312
29342329
Webmaster
Oskars Laugalis