Sprediķi || Bībeles stunda || Psalmi || Esejas || || Reģ./piesl. ||Kristus miera draudze Lūgšana ... Dažādi
ELBL manifests

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kmd-ftp/inform.php:156) in /home/kmd-ftp/Tumeskoris/cutenews/captcha/php-captcha.inc.php on line 46

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kmd-ftp/inform.php:156) in /home/kmd-ftp/Tumeskoris/cutenews/captcha/php-captcha.inc.php on line 46

Bībeles stunda

Komentāri: 1
jaba grmata (3. nodaa)

Ar o nodau skas grmatas potisk daa, kur vispirms ms dzirdam to, k jabs nold dienu, kad vi ir dzimis. im monologam ir saistba ar ar 31. nodau, kur jabs atkrtoti nold pats sevi. Abiem iem monologiem ir nozmga vieta grmatas struktr, kur tie saista kop trs dialogu ciklus. Acmredzot, ka starplaik jabs nepiedzvoja atslbumu savs fiziskajs un psihiskajs cieans. Treaj noda jabs pau asas dusmas, un te ar pards vlme mirt.

3, 1-10

ajos pantos pards via vlme nebt dzimuam. Vi aplko savu biogrfiju no paa skuma” un pau nolu, ka ir dzvs izncis no savas mtes miesm (sal. Jer. 20, 14-18). Leviatns, kas piemints 8. pant. Senaj pasaul Tuvo Austrumu tautu mitoloij pastvja mts par o monstru. Daos Kananas un Feniijas mtos dienas un nakts un tumsas iestans tika saistta ar to, ka Leviatns ir aprijis sauli un mnesi. Tpc jabs saka: tas, kas nold dienas gaismu un liek celties Leviatnam, lai nold ar manu piedzimanu. o tautu amai dakrt piedvja sev spjas aizdzt Leviatnu, lai atkal atgrieztos diena. jabs izsaka domu, ka btu bijis labi, ja vii btu pankui, ka jaba dzimanas diena kaut kd veid tiktu izlaista, izmantojot das darbbas.

Vai jabs eit pau ticbu iem mitoloiskajiem noststiem? Pilngi droi, ka n: vi izmanto os tlus tikai tpc, lai via klaustji saprastu via domas. Ar msdiens cilvki, kas pai netic, lai paskaidrotu savu domu, mdz atsaukties uz visdiem mtiem. Piemram, klstoais holandietis, Stikla kalns utt.

jabs pau o domu d veid ka nolo, ka ir piedzimis. Iemesls tam acmredzot bija tas, ka vi nespja aptvert, kas ir noticis ar via attiecbs ar Dievu to, kdu vietu Vi ieem univers. jabam ir daudz jautjumu par radanas krtbu. iet, ka viam saprast savas attiecbas ar Dievu nozm saprast savu vietu Via radtaj pasaul. jabam tagad, iet, ir sagzusies visa pasaules krtba, vi zaud jgu. Par iem jautjumiem daudz ko ir noskaidrojis lihus savs runs (34.-38. nod.). Radanas motvi ir oti izteikti vis jaba grmat. Saprast radanas motvus ir oti svargi, lai ms vartu apjgt, kas ms esam un kdas ir msu attiecbas ar Dievu (eit paskaidro 1. Mozus 1-2. nod.)

3, 11-26

jaba cieanas liel mr ir intelektulas: via monolog biei atkrtojas kd un kpc?” jautjumi (11. 12. 20. 23. panti). Tas atkrtosies biei ar nkoajos dialogos (7, 20.21; 9, 29; 13, 24; 21, 4).

24. panta vrdi: jo iekms es vl savu maizti du, jau atskan manas noptas, vartu nozmt, ka ana viam nesagd ne prieku, ne baudu. Bet ar, ka via mokas ir tik pat regulras k dienreizes. Kop emot, jaba sajtas aj noda ir das: vi bija sargtints un nospiests, 20.p., tau kontrolja situciju. Vi bija dusmgs uz Dievu, 23.p., bet vi nenold Dievu. Vi bija izmisis, bet neizaicinja Dievu. Vi sajuta savas spes arvien pieaugam, tau neapsdzja Dievu, ka Vi btu netaisns. Via bdas bija lielas, tau ts vl nav sasnieguas vislielks dzles. Vi ilgojs mirt, tau nav vismazks domas par panvbu. Via spes ir tik lielas, ka ts ir aptumojuas via atmiu par kdreiz piedzvotajiem priekiem un svtbm t, ka vi zaud cerbu. Tdas ilgas ir raksturgas oti daudziem smagi slimiem, kuriem jcie lielas spes, ticgie nav izmums. das lielas spes Dievs var uzlikt daiem saviem audm, un tpc mums nevajadztu izdart tdu kdu, k jaba draugiem: skt tiest un apsdzt tos, kuriem ir jiet cauri tdm tumm ielejm.

Ievietots 08.06.2008

Komentāri
1 Komentāri
Komentē Sigita ābele. @ 20.09.2008 15:51
Dievs mūs visus mīl tā pat kā valsti!!!!! smile wink wassat tongue laughing sad angry crying confused jee 185 188 189 190 191 192 jee jee jee jee jee
Vārds:
E-pasts: (neobligāti)
Ievadi: Wnch3
Smaidiņš: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying confused jee 185 186 187 188 189 190 191 192 

| Aizmirsti mani

Lasi sprediķus!

Šodienas lūgšana no M.Lutera

1. vēstule korintiešiem

Psalmi

Bībeles stunda
 ...Mācība
 ...Mācītājs
 ...Sadraudzības mācība

Kristīgie pasākumi
  Ziemassvētku zvaigzne

Stāsti bērniem:
  Kurš to teica?
  Seifs
  Kivi


Tumes koris,
koris "Vanema"

Fotogalerija Ziemassvētki Tumē 2008. gadā

Svētruna
1941. gada 14. jūnija Deportāciju piemiņas brīdī, iesvētot Piemiņas krusta zīmi Tumē

Svētruna
Karogs pār visiem karogiem
Tumē 2006. gada 1. septembrī

Foto
Kapu svētki Tumē
2006. gada 5. augustā

Foto
2006. gada Jāņi "Pilsētniekos"
Kopā ar Jelgavas Kristus draudzi

Fotogalerija Kristības Tumē
2006. gada Lieldienās

Fotogalerija Jeruzaleme 2006. gada ziemā
A.Dāboliņa foto un komentāri

Fotostāsts Fotoreportāža par Jeruzalemi Tumes kultūras namā

LELB identitātes mokas

Reformācija - lūzuma laiks pasaules vēsturē

Lūgsim kopā ar Luteru!

Krustvārdu mīklas:
  Soģi
  Mozus dzīves sākums
  Jordānas upes šķērsošana
  Jēzus pie krusta
  Jēzus dzīvs!


 ...Jautājumi un atbildes ¬
Par Mat.7:1

Netrūkst situāciju, kad Svētie Raksti mūs aicina tiesāt - ne ar savu prātu, bet lietojot Dieva vārdu, kas vēršas pret atklātu, bezkaunīgu grēku vai pret agresīviem maldu mācītājiem.
Draudzes adrese: Tumes kultūras nams
Jautā, sūti ierosinājumus un atsauksmes par mājas lapu:

e-pasts

tel. 31 93312
29342329
Webmaster
Oskars Laugalis